photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen photo and copyright DaniŽlle Cornelissen
March 2005 Workshop Team Building Hopman Interheem Groep / Studio Monica van Rijn     Back


Dit jaar heeft Hopman-Interheem groep een aantal afdelingschefs die elkaar nog niet goed kennen
een workshop op mijn atelier bijgewoond om in een ontspannen sfeer samen  te schilderen 
en aan de doelstellingen van de komende 2 jaar te werken.  
Tijdens het schilderen werkte de groep in paren en met elke opdracht werd er gewisseld.  
Samen borrellen, eten, schilderen, filsoferen en schrijven werd afgesloten met een verrassing 
en elkaars werk bespreken.


This year Hopman Interheem Groep of the Netherlands invited several department heads to 
get better acquainted at an entertaining art party at my studio to paint and to define 
goals for the next two years.  They worked in pairs and with each assignment switched partners.  
Together we cocktailed, ate, painted, philosophized and wrote feelings down; at the end of the evening 
a surprise was unveiled and we evaluated our work together.